Separatory amalgamatu

Od 01 stycznia 2019 r. w życie weszły wytyczne UE, który zalecają właścicielom gabinetów stomatologicznych zainstalowania separatora amalgamatowego z certyfikatem ISO 11143 w celu usunięcia rtęci ze ścieków powstających przy zabiegach.
Zalecenia stosowania separatorów  w gabinetach, w których wykonywane są zabiegi na zębach z wypełnieniami z amalgamatu nakłada na Polskę art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.
Gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat rtęciowy oraz usuwane są wypełnienia z tego materiału lub wykonywane są zabiegi ekstrakcji zębów zawierających takie wypełnienia, powinny być wyposażone w separatory amalgamatu od 1 stycznia 2019 r.

Oferujemy separatory amalgamatu uznanych producentów dopuszczone do użytkowania w gabinetach stomatologicznych krajów UE (posiadających znak CE):

Durr (Niemcy)

Metasys (Włochy)

Cattani (Włochy)

Rausch  (Szwecja)

Posiadamy rozwiązania dla dużych klinik i jednostanowiskowych gabinetów.
Proszę zadzwonić a na pewno znajdziemy stosowny separator amalgamatu dla Państwa potrzeb i Państwa gabinetu.